تبلیغات
آن روی سكه - پیش بینی نوستر داموس : ایران ابرقدرت جهان خواهد شد
آن روی سكه
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
هنگامى كه پل ترنر Paul Turner تهیه كننده معروف استرالیایى در طى برنامه‏اى ماهواره‏اى تحت عنوان: نوستر آداموس: مردى كه فردا را پیش‏بینى مى‏كند. خطر روزافزون ایران وانقلاب اسلامى ایران براى غرب و تمدن غربى مطرح كرد و در طى این برنامه تمام آنچه را كه نوسترآداموس در بیش از 390 سال پیش از آن تاریخ »آگوست 1989م« پیشگوئى كرده بود منتسب به ایران كرد؛پس از به واقعیت پیوستن واقعه یازدهم سپتامبر در آمریكا (وقوع دو انفجار مهیب و عظیم در New York City) همگان شگفت‏زده و نگران شدند؛ به نحوى كه رئیس‏جمهور نه چندان باهوش آمریكا، پس از وقوع این حادثه به تبعیت از نوسترآداموس، ایران را هم یكى از »محورهاى شرارت« در جهان معرفى كرد و از این طریق بر وحشت و ترس عمیق هیأت حاكمه آمریكا از ایران (پرشیا) صحّه گذاشت.حتى نظریه‏پرداز معروف هاروارد؛ یعنى ساموئل هانتینگتون نیز تئورى برخورد تمدنها The clash of civilizations را از نوسترآداموس به عاریت گرفته است. پیشگویى نوسترآداموس درباره واقعه یازدهم سپتامبر و تأثیر شگرفى كه بر نگرش و فرهنگ آمریكایى گذاشت مى‏تواند منجر به تحولى اساسى نسبت به دیدگاه غرب درباره انقلاب اسلامى ایران شود، همانكه نباید به سادگى از كنار آن گذشت.آسمان، در چهل و........ هنگامى كه پل ترنر Paul Turner تهیه كننده معروف استرالیایى در طى برنامه‏اى ماهواره‏اى تحت عنوان: نوستر آداموس: مردى كه فردا را پیش‏بینى مى‏كند. خطر روزافزون ایران وانقلاب اسلامى ایران براى غرب و تمدن غربى مطرح كرد و در طى این برنامه تمام آنچه را كه نوسترآداموس در بیش از 390 سال پیش از آن تاریخ »آگوست 1989م« پیشگوئى كرده بود منتسب به ایران كرد؛پس از به واقعیت پیوستن واقعه یازدهم سپتامبر در آمریكا (وقوع دو انفجار مهیب و عظیم در New York City) همگان شگفت‏زده و نگران شدند؛ به نحوى كه رئیس‏جمهور نه چندان باهوش آمریكا، پس از وقوع این حادثه به تبعیت از نوسترآداموس، ایران را هم یكى از »محورهاى شرارت« در جهان معرفى كرد و از این طریق بر وحشت و ترس عمیق هیأت حاكمه آمریكا از ایران (پرشیا) صحّه گذاشت.حتى نظریه‏پرداز معروف هاروارد؛ یعنى ساموئل هانتینگتون نیز تئورى برخورد تمدنها The clash of civilizations را از نوسترآداموس به عاریت گرفته است. پیشگویى نوسترآداموس درباره واقعه یازدهم سپتامبر و تأثیر شگرفى كه بر نگرش و فرهنگ آمریكایى گذاشت مى‏تواند منجر به تحولى اساسى نسبت به دیدگاه غرب درباره انقلاب اسلامى ایران شود، همانكه نباید به سادگى از كنار آن گذشت.آسمان، در چهل و پنج درجه (مختصات جغرافیایى نیویورك؟!) خواهد سوخت، آتش به شهر جدید (New City)، نزدیك مى‏شود.جالب‏ترین نكته در مورد پیشگوئیهاى نوسترآداموس آن است كه وى به ندرت نام كشورى را به صراحت و آشكارا ذكر مى‏كند، حال آنكه در مورد ایران (Persia) به صراحت عنوان مى‏كند كه ایران، جهان را تسخیر خواهد كرد. ایران از طریق آناتولى، فرانسه و ایتالیا را فتح خواهد كرد و بالاخره ایران باعث وقوع جنگ جهانى سوم خواهد شد.بررسى پیشگوئیهاى نوسترآداموس درباره »جهانى شدن انقلاب اسلامى ایران:(شاهزاده عرب، مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حكومت كلیسا را از طریق دریا از پاى در خواهد آورد، از جانب ایران (پرشیا) بیش از یك میلیون پرهیزگار به بیزانس و مصر، به سوى شمال هجوم خواهند آورد.)(از كشور عربى خوشبخت (در منطقه غنى و ثروتمند اعراب) شخصى قدرتمند و مسلط بر شریعت [حضرت] محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به دردسر انداخته و بر گرانادا (غرناطه) مستولى مى‏شود. از طریق دریا بر مردم نیكوزیا ظفر خواهد یافت.)(مرد مشرقى از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، براى دیدار فرانسه از كوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف‏ها، دریاها و كوهها گذر خواهد كرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد كرد...)از پیشگویی های او:سقوط شاه ایران و وقوع انقلاب اسلامى در ایران، رهبرى امام خمینى(ره) از فرانسه - او دقیقاً عنوان مى‏كند كه رهبر ایران از فرانسه باعث سقوط شاه ایران مى‏شود - ، وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و آتشى كه در برجهاى دوقلوى شهر جدید (نیویورك) ایجاد مى‏شود و بسیارى از حوادث تاریخى دیگر از سالهاى 1555 میلادى به بعد كه حدوداً 450 سال را دربر مى‏گیرد.دژ نظامى، مملو مى‏شود،و یك آرمانگراى كهنسال [امام خمینى (ره)]نشانه‏هاى نیرا (سرزمین ایران) رابه اهالى ژنو [سازمان ملل متحد]نشان خواهد داد.رهبر پاریس،اسپانیاى بزرگ را اشغال مى‏كند،كشتیهاى جنگىدر برابر مسلمانان [محمدى‏ها] كه از پارتیا [ناحیه‏اى در ایران] و مدیا [ناحیه‏اى در ایران] برخاسته‏اند، مى‏ایستند. آن مرد، سیكلاد [اروپا] را تاراج مى‏كند، و آنگاه انتظارى بزرگ در بندر یونان حكمفرما مى‏شود.در مجموع نوسترآداموس به این موضوع به صراحت اشاره مى‏كند كه ایران (پارت، نیرا، پرشیا، مدیا) با كمك مسلمانان سراسر جهان، از جمله كشورهاى عربى و مخصوصاً سوریه، عربستان سعودى و لیبى حكومت مقتدرى را تشكیل مى‏دهند و پس از جنگى مذهبى كه هسته آن از لبنان شروع مى‏شود و عمدتاً بر علیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود درمى‏آورند و سپس جنگى جهانى و عظیم رخ خواهد داد و جهان نابود خواهد شد.چنین برمى‏آید كه ایران، جهان را ابتدا از طریق حمله به تركیه (و مقدونیه) به تصرف خود درخواهد آورد:در مركز رن، جنگ و خشكسالى به بار مى‏آید، كمك خیلى دیر مى‏رسد. پرشیا (ایران) حمله آورده و ماگدونیا و در جاى دیگر مى‏گوید: (مقدونیه) را به محاصره درمى‏آورد.و سپس نوسترآداموس، عواقب جنگ اتمى و نابودى تدریجى جهان به واسطه جنگ جهانى سوم را شرح مى‏دهد:(كسوفى در پیش خواهد بود كه از زمان آفرینش گیتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتى به خود ندیده است...)كه در این مورد آیات مربوط به قیامت در سوره قیامت به ذهن انسان تداعى مى‏شود:فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الإنسان یومئذ أین المفرّ.هنگامى كه بینایى خیره مى‏گردد، و ماه فرو مى‏رود، و خورشید و ماه گرد هم آیند، آن روز انسان مى‏گوید: به كجا فرار كنم؟(مرد والامقامى از تبار عرب به زودى پیش خواهد تاخت. از سوى اهالى بیزانس به او خیانت خواهد شد. از شهر قدیمى رودس به پیشواز او خواهند آمد، از جانب هانگرى [مجارستان] متحمل آزار بسیار خواهد شد.)ر حوالى دریاى آدریاتیك بر اثر توفانى عظیم، كشتى غرق مى‏شود و زمین به لرزه درآید و به سوى آسمان پرتاب مى‏شود و دوباره فرو مى‏افتد؛ در مصر جنبش پیروان محمد افزایش مى‏یابد و پیكى به (آن سوى مرزها) فرستاده مى‏شود تا خبر را اعلان كند.شاهزاده لیبیایى [كه نماینده حكومت ایران است] در غرب به قدرت خواهد رسید، یك فرانسوى از اعراب به شدت مكدر خواهد شد، دانشمند ادیب [ادبا] خود را با اوضاع وفق خواهند داد، زبان عرب بر فرانسه پیشى مى‏گیرد...رهبر بیزانس، سالون از اسلاوینا،آنان را به شریعت محمد[(ص)] در خواهد آورد.آدمهاى نادان همچنان خواستار كارمانى [شریعت كهنه] هستند. تمامى حمایت كنندگان [محمد»ص«] سراسر گیتى را خواهند پوشاند.بنابراین، نوسترآداموس نسبت به فتح جهان به وسیله شریعت حضرت محمد(ص) به غرب و تمدن غربى هشدار مى‏دهد و به جهانیان اعلام مى‏كند كه روزى مسلمانان به رهبرى ایران و تمدن ایرانى بر جهان مسلط خواهند شد كه این بى‏شك در پیوند با گسترش و جهانى شدن انقلاب اسلامى ایران است.بر مبنای باور اوانجلیستها الگوی آخر الزمانی دنیا عمدتاً در منطقه خاورمیانه تعریف می شود و منطقه فلسطین كامل اشغالی نقش مهمی دارد و جدال نهائی مسلمانان از یك سو مسیحیان و یهودیان و از سوی دیگر در می گیرد و معتقدند در آن نبرد نهائی كه در منطقه حار مجدون ( تپه ای كه در بیرون اورشلیم است ) تمام سپاه خیر در مقابل تمام سپاه شرٌ قرار می گیرد . و نهایتاً به زعم آنها سپاه شر ( كه لابد مسلمانها هستند ) شكست می خورند و البته در این برد دو سوم یهودیان كشته می شود . این تصورر بر مبنای باور آخرالزمانی آرماگدون شكل گرفته است .حتی الان در بعضی از مقالات اینترنتی علائم وقوع آخر الزمان را به علائم حتمیه و ممكن الوقوع تقسیم كرده است ؛ كه در یك مقاله از نظر انجیل 21 علامت حتمیه برای آن نام برده است یكی از این علائم حتمیه این است پرشیا (ایران ) از نو قدرت می گیرد وبه یكی از چند قدرت برتر جهانی تبدیل می گردد . شما فكر می كنید طی این چند ماه این همه سر و صدا شده است كه ایران سلاح اتمی دارد . درك این ماجرا كه ایران سلاح اتمی ندارد بسیار سخت است برای اینكه بر مبنای آخرالزمانی ایران باید الآن این سلاح را داشته باشد . اگر این را نداشته باشد این الگو زخمی می شود و اینكه 12 لشكر از 12 نقطه دنیا متحد می شوند و ذیل حكومت پرشیا كه قوی ترین حكومت است به سمت آرماگدون حمله می كنند و نبردهائی شكل می گیرد .اسرائیلی‌ها از پیروزی انقلاب وحشت كردند. «بگین» تهدید كرد كه: «اگر امام خمینی(ره) نیروهایش را به فلسطین بفرستد، این نیروها را نابود خواهم كرد.» جزو پیشگویی‌هایشان هم هست كه «یهودیان كنار هم جمع می‌شوند و نابودی آنها زمانی است كه انقلابی در شرق شود و یكی از فرزندان انبیا هم نام یكی از انبیای بنی‌اسرائیل قیام می‌كند.»من قاطی كردم . حالا این جریانات كی اتفاق میوفته . كاش تا اون روز من مرده باشم . اینایی كه میگه یكم شعر هست . ایران جهان رو تو دست بگیره ؟ اونم اینا ؟فك كنم منظورش از محمد حضرت مهدی هست . در تفكر رفتم ....چه چیز هایی ادم می شنوهاگه پیشگویی های نوستراداموس زو خونده باشید خیلی گنگ تر از این حرف هاست بیشتر كتاب هایی هم كه پیشگویی هاش رو نوشته در واقع اونها رو توضیح داده و متن اصلی رو نمی نویسناگه از من بپرسین این ها همه رو از خودشون در می ارندر ضمن توی ایران هم كسانی بودن كه مسایلی مثل انقلاب رو خیلی پیشتر از نوسترداموس پیش بینی كنن100% ایران ابر قدرت جهان میشه ولی نه با این حكومت و نه حالا حالا ها...من كه با چشای خودم نمی تونم ببینم پس گور باباش !اینا حكومته به حقی نیستن پس به اونجا نمیرسن ولی شاید حكومتی دیگر ...از دوستان عذر می خواهم ولی یواش یواش دارید اراجیف می گیندر ضمن یادم اومد انقلاب رو شاه نعمت ا... ولی كه مقبره اش در ماهان هست پیش بینی كرده بودخوب منم فكر كنم كه این راست بگه .چون حضرت محمد هم گفته بود كه ایرانی ها (مردان پارس ) دین من را حفظ خواهند كرد .نوع مطلب :
برچسب ها :
جمعه 1 بهمن 1389 :: نویسنده : صادق ابراهیمی


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : صادق ابراهیمی
نویسندگان
نظرسنجی
ایا این وب لاگ خوب است؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :