تبلیغات
آن روی سكه - عجایب زبان در جانوران - شگفتى هاى آفرینش
آن روی سكه
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
آیـا فـكر مى كنید بتوانید از زبانتان براى پاك كردن چشم هایتان كمك بگیرید، یا زبان خود را لوله كرده و وارد لانه مورچه ها كنید؟
آیـا بـا تـكـان دادن زبـانـتـان در هوا مى توانید بوى محیط خود را استشمام كنید؟ آیا قادر هستید زبان خود را مثل نى آشامیدنى، لوله كنید و توسط آن شیره موجود در گلها را بمكید؟ حتما ولى تعجب نكنید. البته كه شما قادر به انجام هیچ كدام از این كارها نیستید، اما بعضى از حیوانات، پـرنـدگـان و حشرات این كارها را با زبان خود انجام مى دهند. این موجودات از زبان خود براى جـمـع آورى غـذا، گـول زدن شـكار، نظافت شخصى و یا دفاع در برابر دشمنانشان استفاده مى كـنـنـد. در طـول تـاریـخ، زبـان ایـن مـوجـودات مـتـنـاسـب بـا نـیـازهـایـشـان تكامل یافته و شكل گرفته است.....
آیـا فـكر مى كنید بتوانید از زبانتان براى پاك كردن چشم هایتان كمك بگیرید، یا زبان خود را لوله كرده و وارد لانه مورچه ها كنید؟
آیـا بـا تـكـان دادن زبـانـتـان در هوا مى توانید بوى محیط خود را استشمام كنید؟ آیا قادر هستید زبان خود را مثل نى آشامیدنى، لوله كنید و توسط آن شیره موجود در گلها را بمكید؟ حتما ولى تعجب نكنید. البته كه شما قادر به انجام هیچ كدام از این كارها نیستید، اما بعضى از حیوانات، پـرنـدگـان و حشرات این كارها را با زبان خود انجام مى دهند. این موجودات از زبان خود براى جـمـع آورى غـذا، گـول زدن شـكار، نظافت شخصى و یا دفاع در برابر دشمنانشان استفاده مى كـنـنـد. در طـول تـاریـخ، زبـان ایـن مـوجـودات مـتـنـاسـب بـا نـیـازهـایـشـان تكامل یافته و شكل گرفته است.
((اوكایى)) جانور پستاندارى شبیه زرافه، ولى با گردنى كوتاه است. این حیوان از زبان بـلند و زبر خود براى نظافت شخصى كمك مى گیرد. او قادر است آن قدر زبانش را بكشد تا به چشمش برسد و با آن غبار چشمانش را بزداید. او همچنین با كمك زبان خود برگهاى درختان را بـراى تـغـذیه اش مى چیند. بدین ترتیب كه زبانش را دور شاخه هاى پر برگ مى پیچد و باكشیدن زبان، برگ هاى درختان جدا شده ووارددهان اومى شود.
مورچه خوار پستاندارى است كه از مورچه و موریانه تغذیه مى كند. او ابتدا با چنگالهاى تیز خـود قـسـمـت بـالاى لانـه مـوریانه ها و مورچه ها را خراب مى كند. سپس در حالى كه حشرات به اطـراف فـرار مـى كـنـنـد، مورچه خوار با زبان چسبناك خود آنان را مى لیسد و به دهان خود مى بـرد، امـا اگـر مـورچـه هـا زرنـگـى بـه خـرج دهـنـد و بـه داخل دالانهاى زیر زمینى خود بگریزند كلك دیگرى مى زند! او زبان شصت و پنج سانتى مترى خود، را به دنبال آنان به داخل این دالان ها مى فرستد و مورچه هاى بیچاره را شكار مى كند.
گـربـه، پـسـتـانـدار دیـگـرى اسـت كه از زبان خود استفاده هاى متعددى مى كند. زبان او داراى پـرزهـاى زیـادى اسـت. ایـن پرزهاى كوچك بر روى زبان گربه موجب مى شوند زمانى كه او پـوسـت شما را مى لیسد، احساس كنید كه زبان زبرى دارد. جهتِ خوابِ پرزهاىِ زبانِ گربه، از سـمـت نـوك زبـان بـه طـرف گـلوسـت. ایـن پـرزهـا به گربه كمك مى كنند كه به وسیله لیـسـیـدن، آب بـیـاشـامـنـد پـرزهـاى فـوق هـمـچـنـیـن مـانـنـد دنـدانـه هـاى شـانـه در گـربـه عمل مى كنند، به این ترتیب كه او با لیسیدن موهاى بدن خود، آنها را مرتب مى كند.
عـلاوه بـر مـوجوداتى كه ذكر شد، وزغ، قورباغه و تعداد دیگرى از خزندگان نیز غذاى خود را بـه كـمـك زبـانـشـان بـه دسـت مـى آورند. و آنها زبان خود را با سرعت زیاد به سمت شكار پـرتاب مى كنند و به علت بزاق چسبناكى كه روى زبان خود دارند، حشرات به زبانشان مى جسبند و شكار مى شوند.
در گـروه خـزنـدگـان، مـارهاى زنگى از زبان خود مار زنگى براى حس كردن بوى شكار خود، زبـانش را از دهان خارج كرده و در فضا به حركت در مى آورد. سپس شكار را نیش مى زند تا با وارد كردن زهر به بدن او، حیوان را بكشد. ولى حیوان گزیده شده فورا نمى میرد. او سعى مى كـنـد كـه فرار كند و در این موقع است كه مار زنگى از زبان خود براى به دام انداختن شكارش كـمك مى گیرد. او زبان چنگال مانند خود را براى استشمام بوى شكار از دهان خارج مى كند و در هـوا تـكـان مـى دهـد؛ سـپس فورا آن را به داخل دهان برمى گرداند و توسط دو سوراخى كه در سـقـف دهـانـش قـرار دارد، نـوك زبـان را حـس مـى كـنـد. ایـن دو سـوراخ هـمـانـنـد یـك بـیـنـى عمل مى كنند و با ارسال پیامهاى دریافتى خود از زبان به مغز موجب مى گردند كه مغز جانور، شكار را شناسایى كند.
سـوسـمـار زبـان آبى ـ از گونه سوسمارهاى شن زى ـ نیز نوعى خزنده است كه هنگام احساس خـطـر، زبـان خـود را از دهـان خـارج مـى كـنـد. ایـن خـزنـده عـظـیـم الجـثـه بـا ایـن عـكـس العمل به دشمنان خود و سوسمارهاى دیگر نشان مى دهد كه آماده دفاع از خود مى باشد.
جـِكـو، نـوعـى مـارمـولك خـانـگـى در كـشورهاى گرمسیر، از زبان خود به عنوان برف پاك كن استفاده مى كند. این جانور براى دید بهتر داراى پلكهاى ویژه اى است كه این پلك ها را با كمك زبان خود همانند برف پاك كن اتومبیل پاك مى كند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 17 بهمن 1389 :: نویسنده : صادق ابراهیمی


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : صادق ابراهیمی
نویسندگان
نظرسنجی
ایا این وب لاگ خوب است؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :